Usługi w chmurze a podatek u źródła

Wprowadzone zmiany w zakresie podatku u źródła w dalszym ciągu pozostawiają wiele pytań u przedsiębiorców. Otwarty katalog sytuacji, w których powstaje obowiązek potrącenia podatku u źródła , wykazuje iż bardziej realne jest objęcie tym podatkiem większości przychodów niż zawężenie katalogu sytuacji powodujących obowiązek podatkowy. Czy od usług w chmurze należy zapłacić podatek u źródła ? Kompendium […]

Pokaż więcej artykułów