VAT od zaliczek

Ustawa o podatku od towarów i usług określa specjalną procedurę rozliczania VAT zwaną procedurą VAT Marża. Mogą z niej skorzystać między innymi przedsiębiorcy świadczący usługi turystyczne. Jak należy rozliczać VAT od zaliczek w branży turystycznej?

Bilety lotnicze a podatek u źródła

Świadcząc usługi turystyki zgodnie z ustawa o podatku od towarów można skorzystać ze szczególnej zasady ich opodatkowania, polegające na opodatkowaniu marży, stanowiącej wynagrodzenie podatników świadczących usługi turystyki.

Pokaż więcej artykułów