Kiedy umowa najmu może zostać uznana za leasing?

Do prowadzenia działalności gospodarczej często niezbędne jest posiadanie odpowiednich składników majątku. Obecnie przedsiębiorca może skorzystać z różnych form nabycia lub prawa użytkowania nowego środka trwałego. Zapraszam do zapoznania się z artykułem kiedy umowa najmu może zostać uznana za leasing?

Umowa zlecenie a ustalenie stosunku pracy

Pracodawcy często starają się zastąpić umowę o pracę umowami cywilnoprawnymi. Czy takie działanie jest dopuszczalne oraz może rodzić konsekwencje dla przedsiębiorcy? Co w sytuacji gdy pracownik wniesie pozew o ustalenie stosunku pracy

Pokaż więcej artykułów