umowa na zastępstwo

Czym jest umowa na zastępstwo? Jakie są wady i zalety tego rozwiązania? O czym pamiętać zawierając taką umowę? Po dokładne wyjaśnienia zapraszamy do tego opracowania.

Wynagrodzenie pracownika podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Natomiast należy pamiętać, że niektóre składowe mogą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania. W tym artykule przedstawiamy nieopodatkowane składniki wynagrodzenia pracownika.

Zestawienie zlecenia i umowy o pracę

W tym artykule przedstawię zestawienie zlecenia i umowy o pracę. Na względzie będę miała kwoty wynagrodzenia, cechy każdej z umów, a także dodatkowe obowiązki po stronie pracodawcy/zleceniodawcy. 

Dokumentowanie podjęcia pracy

Osoba prowadząca działalność gospodarczą chce zatrudnić pracownika. Jakich dokumentów może domagać się od kandydata? Czy ma prawa przechowywać oryginały dokumentów?

Pokaż więcej artykułów