Wypadek pomocnika rolnika jest sytuacją, która niestety może się zdarzyć. Co należy zrobić w opisanej sytuacji? Na jakie świadczenia może liczyć pomocnik rolnika?

Czym będzie umowa o pomoc? Kto taką mowę będzie mógł podpisać i na jakich zasadach? Jakie czynności będą mogły być wykonywane na podstawie umowy o pomoc?

Pokaż więcej artykułów