wartość środka trwałego

Bardzo często przedsiębiorcy wykorzystujący środki trwałe w prowadzonej działalności są zobowiązani do dokonania remontu lub ulepszenia środka trwałego. Kiedy inwestycja poniesiona w środku trwałym będzie ulepszeniem. Jak ustalić wartość środka trwałego po ulepszeniu?

Limit ulepszenia środków trwałych w praktyce

Wykorzystując w działalności środki trwałe przedsiębiorcy często podejmują decyzję dotyczące modernizacji danego składnika. Od 1 stycznia 2018 roku, limit ulepszenia środków trwałych został zwiększony do 10.000 zł. Jaki limit ulepszenia należy stosować dla środków trwałych wprowadzonych do końca 2017 roku?

amortyzacja ulepszenia środka trwałego

Wykorzystując środki trwałe w działalności gospodarczej często dochodzi do sytuacji, w której podatnik dokonuje ulepszenia środka trwałego. Jak prawidłowo powinna być zaewidencjonowana amortyzacja ulepszenia środka trwałego?

Pokaż więcej artykułów