pytajniki, liczydło, książki

Podatek u źródła w dalszym ciągu powoduje wiele wątpliwości u przedsiębiorców oraz księgowych. Jak należ prawidłowo rozliczyć podatek u źródła, kto jest do tego zobowiązany oraz czym jest certyfikat rezydencji podatkowej. Zapraszam do transkrypcji z danego szkolenia.

Jak w praktyce powinno wyglądać rozliczanie podatku u źródła? W dzisiejszym artykule chciałbym przedstawić praktyczne działania w celu rozliczania podatku u źródła. Dodatkowe informacje nt. podatku u źródła zebrane w jednym miejscu

ubruttowienie

Polski przedsiębiorca, który dokonuje zakupu usług od zagranicznych kontrahentów powinien zapoznać się z terminem “ubruttowienie”. Gdy, polski nabywca usługi nie ma możliwości dokonania płatności z jednoczesnym obniżeniem jej o podatek u źródła dokonywanej na rzecz zagranicznego kontrahenta, wówczas wypłacaną należność należy ubruttowić (powiększyć) o kwotę podatku należnego odprowadzanego do US.

Pokaż więcej artykułów