towary używane w procedurze marży

Podatnik prowadzący działalność w zakresie sprzedaży dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich, antyków i towarów używanych może rozliczać tę działalność na zasadach ogólnych lub wybrać szczególną procedurę stanowiącą odstępstwo od zasad ogólnych opodatkowania podatkiem VAT, polegającą na opodatkowaniu marży.

Sprzedaż towarów używanych w procedurze marży

Podatnicy kupujący towary używane w celu dalszej odsprzedaży w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej mają prawo do opodatkowania sprzedaży w procedurze marży. W niniejszym artykule zostały przedstawione warunki jakie należy spełnić aby móc skorzystać z takiej formy rozliczania i na czym ona polega.

Pokaż więcej artykułów