terminy zwrotów podatku

Do podstawowy praw czynnego podatnika VAT należy prawo do odliczenia podatku naliczonego. Przedsiębiorca ma także prawo decydować, jak należy rozliczyć nadpłatę podatku VAT. Warto więc wiedzieć jakie są terminy zwrotów podatku i od czego zależą. Zasady zwrotu podatku VAT Czynny podatnik VAT co do zasady ma prawo odliczać VAT od faktur dokumentujących koszty ponoszone w […]

terminy zwrotu VAT

Ustawodawca określił trzy terminy zwrotu VAT : 25, 60 lub 180 dni. Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać zwrot w terminie przyspieszonym? Kiedy okres zwrotu wydłuża się aż do 180 dni? 

Pokaż więcej artykułów