Wynagrodzenie w walucie obcej lub w naturze

Pracownik za wykonaną pracę otrzymuje wynagrodzenie. Co do zasady powinno ono być wypłacane w formie pieniężnej. Oprócz jednak zasadniczego wynagrodzenia, pracownik może otrzymywać inne świadczenie np. w naturze lub mogą one być w walucie obcej. W jaki sposób dokonać przeliczenia?

Pokaż więcej artykułów