Przedawnienie straty podatkowej

Podatnik, który w zeznaniu rocznym wykaże stratę podatkową, ma prawo rozliczyć ją w kolejnych 5 następujących po sobie latach. Natomiast wysokość odliczenia w pierwszym roku nie może przekroczyć 50% rozliczanej straty. Organ podatkowy ma prawo zweryfikować wartość wykazanej straty. Po jakim czasie następuje przedawnienie straty podatkowej?

Jeżeli w złożonym zeznaniu rocznym  koszty przewyższają osiągnięte przychody powstaje strata. Podatnik ma prawo rozliczyć stratę podatkową w ramach tego samego źródła przychodów na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym. Jak w praktyce wygląda rozliczenie straty w działalności gospodarczej?

Pokaż więcej artykułów