prawo do odliczenia VAT

Z dniem 01 września 2019 zacznie funkcjonować nowy wykaz podatników czynnych i zwolnionych z VAT. Od stycznia 2020 wejdą w życie przepisy w podatku dochodowym odnoszące się do białej listy. Zapraszam do zapoznania się z istotnymi informacjami, o rachunkach bankowych, jakie zawierać ma biała lista.

prawo do odliczenia VAT

Biała lista podatników VAT, czyli nowy wykaz podatników VAT. Wykaz, który będzie zawierał informacje o czynnych podatnikach, wykreślonych z rejestru oraz przywróconych do niego. Jednak wraz z wprowadzeniem wykazu zostaną nałożone nowe obowiązki, a nawet sankcje. Po więcej szczegółów zapraszam do wpisy. 

STIR

W celu zapobiegania wyłudzeniom skarbowym, banki oraz oddziały SKOK mają obowiązek przesyłania informacji o podmiotach gospodarczych do STIR. Zasady blokowania kont bankowych określa ordynacja podatkowa. Przepisy obowiązują od 30 kwietnia br. Warto zapoznać się z obowiązującymi zasadami blokowania kont bankowych. 

blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego

Blokada rachunku bankowego na 72 godziny, możliwość jej przedłużenia do 3 miesięcy, raportowanie numerów IP podmiotów logujących się na konta bankowego – STIR zatacza coraz szersze kręgi. Mikroprzedsiębiorcy w pewnych sytuacjach będą jednak traktowani łagodniej. W jakich? Sprawdź!

Pokaż więcej artykułów