wartość środka trwałego

Bardzo często przedsiębiorcy wykorzystujący środki trwałe w prowadzonej działalności są zobowiązani do dokonania remontu lub ulepszenia środka trwałego. Kiedy inwestycja poniesiona w środku trwałym będzie ulepszeniem. Jak ustalić wartość środka trwałego po ulepszeniu?

wartość środka trwałego

Przy prowadzeniu działalności gospodarczej, przedsiębiorcy często wykorzystują różnego rodzaju składniki majątku. W zależności od przewidywanego okresu użytkowania, może powstać obowiązek wprowadzenia składników do ewidencji środków trwałych. Jak określić wartość środka trwałego?

Wprowadzenie zmiany w amortyzacji środka trwałego

Początkiem roku podatnik ma prawo wprowadzić zmiany w amortyzacji środka trwałego w zakresie podwyższenia, obniżenia lub częstotliwości dokonywanych odpisów amortyzacyjnych. W dzisiejszym artykule przedstawiam jak w praktyce zgodnie z przepisami wprowadzić zmiany w amortyzacji.

pojęcie środka trwałego

Często podatnicy zastanawiają się, jaki składnik majątku może być środkiem trwałym.  Ustawodawca dokładnie określił pojęcie środka trwałego i w tym opracowaniu je przedstawimy oraz omawiamy warunki, jakie muszę zostać spełnione. 

amortyzacja pojazdu

Jak wygląda amortyzacja pojazdu? Jaka jest różnica między pojazdem osobowym, a ciężarowym? Czy może ona powodować, że w inny sposób będziemy amortyzować dany pojazd? Jaka jest podstawa do amortyzacji? Czy samochód zakupiony np. ze środków z dotacji można amortyzować? Czy te odpisy będą kosztem przedsiębiorcy?

Pokaż więcej artykułów