Podatnik, który w ciągu roku dokonuje zarówno sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej, rozlicza podatek VAT w oparciu o prognozowany współczynnik proporcji. Na koniec roku podatnik musi pamiętać o ustaleniu rzeczywistego współczynnika proporcji. Dodatkowo różnice wynikające z współczynników nakładają obowiązek dokonania korekty podatku VAT. Jak powinna zostać sporządzona roczna korekta podatku VAT?

Sprzedaż mieszana

Czym jest sprzedaż mieszana? Jak określi wskaźnik w takim przypadku? Czy trzeba wyliczoną proporcję gdzieś zgłosić? Jak rozliczać koszty związane ze sprzedażą mieszaną? I jaka korekta często jest konieczna?

sprzedaż mieszana

O sprzedaży mieszanej będziemy mówili wówczas gdy podatnik będzie jednocześnie prowadził sprzedaż opodatkowaną VAT oraz zwolnioną przedmiotową, zatem część jego faktur będzie z VATem a część bez VATu. Tego typu rodzaj działalności rodzi pewne komplikacje przy odliczaniu VAT od faktur kosztowych.

Pokaż więcej artykułów