Obrót bitcoinami w ramach prowadzonej działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Pojawia się zatem pytanie czy bitcoin powinien zostać wykazany w spisie z natury wykonywanym na koniec roku podatkowego. Realacja bitcoin a spis z natury zostanie wyjaśniona w tym wpisie.

Pokaż więcej artykułów