Przedsiębiorcy prowadząc działalność gospodarczą w mniejszym lub w większym stopniu korzystają ze środowiska. Przez co są zobowiązani do rozliczenia opłaty środowiskowej. W nawiązaniu do przeprowadzonego szkolenia na temat “Sprawozdanie za korzystanie ze środowiska” w dzisiejszym artykule przedstawiam pytania i odpowiedzi zadane przez uczestników.

Korzystając ze środowiska przedsiębiorca zobowiązany jest do przygotowywania, przetrzymywania i aktualizowania co roku sprawozdania środowiskowego. Czy zaległe zeznania za korzystanie ze środowiska powoduje poważne konsekwencje dla przedsiębiorcy?

Podmioty, które dokonują rozliczenia opłaty za korzystanie ze środowiska, w zależności od sposobu korzystania ze środowiska zobowiązane są do wypełnienia odpowiedniego wykazu. Warto pamiętać, że dodatkowo należy wypełnić i przechowywać wykaz zbiorczy zeznania ze środowiska.

Przedsiębiorcy często nie zdają sobie sprawy z obowiązków wynikających np. za “użytkowanie środowiska”. Kogo tyczy się obowiązek złożenia zeznania za korzystanie ze środowiska za rok 2017 oraz jakie obowiązki zostały nałożone na przedsiębiorców w tym zakresie, czy zeznanie za korzystanie ze środowiska jest obowiązkowe?

sprawozdanie ze środowiska przy używaniu samochodu

Wypełniając sprawozdanie za korzystanie ze środowiska podmiot korzystający ze środowiska natknie się na 4 sekcje, a mianowicie: Wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, Pobór wód, Wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, Składowanie odpadów. Tematem tego artykułu jest najpopularniejsza wśród małych działalności gospodarczych, pierwsza sekcja – Wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.

Pokaż więcej artykułów