Wynagrodzenie pracownika podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Natomiast należy pamiętać, że niektóre składowe mogą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania. W tym artykule przedstawiamy nieopodatkowane składniki wynagrodzenia pracownika.

Rodzaje umów o pracę

Przedsiębiorca, który staje się pracodawcą często nie wie jakie występują rodzaje umów o pracę. Jaka umowa powinna zostać podpisana i od czego zależą rodzaje umów o pracę

Pokaż więcej artykułów