ubezpieczenie pojazdu

Ustalenie wartości nieodpłatnego świadczenia z tytułu używania samochodu służbowego do celów prywatnych od zawsze było problematyczne. Stanowiło także źródło sporu między fiskusem a podatnikami. Wprowadzenie w 2015 roku nowych przepisów dotyczących określania wysokości tego świadczenia spowodowało, że pojawiły się nowe pytania i wątpliwości. Ostatecznie dopiero w lipcu 2018 NSA rozstrzygnął, co zawiera ryczałt określający przychód z używania […]

W związku ze zmianami odnośnie odliczania podatku VAT przy użytkowaniu pojazdów służbowych, ustawodawca wprowadził jednocześnie kary za naruszenie zasad odliczania VAT naliczonego. Jakie to są sankcje? co może grozić przedsiębiorcy? Zapraszamy do zapoznania się z artykułem.

Pokaż więcej artykułów