Różne stawki ryczałtu w PIT-28

Jak wypełnić PIT-28, gdy stosujemy trzy stawki podatku? Jak podzielić składki społeczne i zdrowotną? Informacje na temat tego, jak rozliczyć różne stawki ryczałtu w PIT-28 zamieszczam w artykule.

Stawki ryczałtu

Ryczałt od przychód ewidencjonowanych jest jedną z form opodatkowania, jaką może wybrać osoba decydująca się na założenie działalności gospodarczej. Jakie są stawki ryczałtu w odniesieniu do danej sprzedaży? Od jakiej kwoty płaci się ryczałt?

Ryczał do przychodów ewidencjonowanych nie dla każdego

Zasadniczo zakładając działalność gospodarczą podatnik ma do wyboru jedną z czterech form opodatkowania (skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt, karta podatkowa). Chcąc jednak wybrać ryczałt należy najpierw sprawdzić w przepisać czy w ogóle przysługuje nam prawo do tej formy opodatkowania. Ustawodawca wskazał bowiem dużo wykluczeń.

Pokaż więcej artykułów