Zmiany w kodeksie pracy

Możliwość opodatkowania najmu kilku mieszkań ryczałtem ewidencjonowanym od dawna budzi liczne wątpliwości i pytania. Granica między najmem prywatnym a prowadzeniem działalności polegającej na wynajmowaniu lokali nie jest jasna. Zapraszam do zapoznania się z najnowszymi informacjami w tym temacie.

Nowe wzory druków ZUS

Rewolucyjne zmiany w podatku dochodowym wprowadziły nowe zasady ewidencyjne dla podatników objętych ryczałtem ewidencjonowanym. Od 2019 roku przedsiębiorcy skorzystają z uproszczeń w zakresie prowadzenia ewidencji wyposażenia, zatrudnienia, spisu z natury. Po szczegóły zapraszam do wpisu.

Rozliczenie najmu prywatnego w małżeństwie

Każde z małżonków ma swoje mieszkanie, zakupione przed zawarcie związku małżeńskiego. Oba mieszkania są wynajmowane. Jak może wyglądać opodatkowanie i rozliczenie tych przychodów? W tym opracowaniu przedstawiam rozliczenie najmu prywatnego w małżeństwie.

utrata prawa do ryczałtu ewidencjonowanego

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest formą opodatkowania działalności gospodarczej, która jest dostępna pod warunkiem spełnienia określonych przepisami wymogów. Jeżeli podatnik przestanie je spełniać, wówczas traci prawo do ryczałtu. Jakie kroki w związku z tym podatnik winien podjąć?

Pokaż więcej artykułów