US właściwe do spraw opodatkowania osób zagranicznych

Coraz częściej podatnicy korzystają z różnego rodzaju usług elektronicznych świadczonych przez kontrachentów zagranicznych. Jak przepisy interpretują import usług oraz kto jest odpowiedzialny za rozpoznanie importu usług? 

Pokaż więcej artykułów