Jeżeli w złożonym zeznaniu rocznym  koszty przewyższają osiągnięte przychody powstaje strata. Podatnik ma prawo rozliczyć stratę podatkową w ramach tego samego źródła przychodów na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym. Jak w praktyce wygląda rozliczenie straty w działalności gospodarczej?

Pokaż więcej artykułów