Czy sprzedaż mieszkania wykorzystywanego w działalności gospodarczej stanowi przychód z tej działalności?

Przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą bardzo często wydzielają do prowadzonej działalności część swojego mieszkania (domu), wprowadzają ją do środków trwałych oraz amortyzują. Pojawia się w związku z tym pytanie, czy sprzedaż mieszkania będzie generować przychód z działalności gospodarczej.

Pokaż więcej artykułów