ubezpieczenie pojazdu

Ustalenie wartości nieodpłatnego świadczenia z tytułu używania samochodu służbowego do celów prywatnych od zawsze było problematyczne. Stanowiło także źródło sporu między fiskusem a podatnikami. Wprowadzenie w 2015 roku nowych przepisów dotyczących określania wysokości tego świadczenia spowodowało, że pojawiły się nowe pytania i wątpliwości. Ostatecznie dopiero w lipcu 2018 NSA rozstrzygnął, co zawiera ryczałt określający przychód z używania […]

Pokaż więcej artykułów