Przedstawiciel podatkowy

W sytuacji gdy dla zagranicznego dostawcy towarów/usług zgodnie z ustawą o VAT, miejscem dostawy tych towarów czy świadczenia usług jest Polska i nie ma prawnej możliwości rozliczenia VAT przez polskiego nabywcę wówczas zagraniczny dostawca towarów/usług jest zobowiązany do zarejestrowania się, prowadzenia ewidencji i składania deklaracji na takich samych zasadach jak polscy podatnicy.

Pokaż więcej artykułów