Wydatek w walucie obcej

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu to obowiązek dla biur rachunkowych. Przepisy w tym zakresie zostały znowelizowane ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która weszła w życie 13 lipca 2018 r. Zapraszam do zapoznania się z nowymi obowiązkami nałożonymi na podmioty świadczące usługi w zakresie usługowego prowadzenia […]

Pokaż więcej artykułów