Mały ZUS przez 3 lata_

Czy rządzący zaskoczą przedsiębiorców i pozwolą opłacać mały ZUS przez 3 lata? Kogo zmiana ta miałaby dotyczyć i w jakim zakresie miałaby obowiązywać? Jak wyliczane byłyby składki w tym okresie 3 lat?

Minimum na 2018 roku – plany

Pojawiły się propozycje dotyczące minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2018 roku. Odnosząc się d tych prognoz możemy także oszacować przewidywaną minimalną stawkę godzinową, a także podstawę do opłacania minimalnego małego ZUS-u.

Pokaż więcej artykułów