Karta podatkowa – prawa i obowiązki

Karta podatkowa jest najprostszą formą podatku dochodowego. Jednak na podatnikach korzystającej z tej formy opodatkowania ciążą pewne obowiązki. Są one powiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, jej rozwojem i zmianami w prowadzonym przedsiębiorstwie.

Pokaż więcej artykułów