pojęcie środka trwałego

Często podatnicy zastanawiają się, jaki składnik majątku może być środkiem trwałym.  Ustawodawca dokładnie określił pojęcie środka trwałego i w tym opracowaniu je przedstawimy oraz omawiamy warunki, jakie muszę zostać spełnione. 

Pokaż więcej artykułów