Podstawowe zasady prawa pracy

Pomimo faktu, że wielu przedsiębiorców jest także pracodawcami, dochodzi do sytuacji w których podstawowe zasady prawa pracy, są nieprzestrzegane lub pomijane w umowie o pracę. Kodeks pracy nakłada prawa i obowiązki na każdą z stron, dlatego warto znać podstawowe zasady prawa pracy.

Pokaż więcej artykułów