Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika jest regulowane wprost przez kodeks pracy, który nakłada taki obowiązek na pracodawcę. Przepisy nie precyzują jednak jak ma to wyglądać w praktyce. Czy pracodawca ma obowiązek wysłania pracownika na każde szkolenie które wybierze pracownik?

Pokaż więcej artykułów