E-handel kodami do programów a podatek VAT, konsument

E-handel jest jedną z najpopularniejszych form zawierania transakcji, dzięki temu, że daje możliwość dotarcia do większej grupy klientów. Dużą część w transakcjach e-handlu zajmują usługi. W dzisiejszym artykule zaprasza do zapoznania się z tematem jak rozliczyć e-handel kodami do aplikacji w ujęciu podatku VAT.

sprzedaz nieruchomosci a pit

Czy sprzedaż nieruchomości będącej środkiem trwałym w prowadzonej działalności gospodarczej powoduje powstanie przychodu z działalności gospodarczej? Kiedy sprzedaż nieruchomości może korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych?

Leasing daje przedsiębiorcy możliwość eksploatacji składników majątków, w zamian za opłacanie comiesięcznych rat leasingowych. Po zakończeniu okresu leasingu przedsiębiorca może podjąć decyzję o zakupie przedmiotu leasingu. Jak w praktyce wygląda rozliczenie zakupu i sprzedaży składników poleasingowych? 

zaświadczenia o niezaleganiu online

Zaświadczenie o niezaleganiu online – tak, jest to już możliwe. Myślę, że dla wielu podatników będzie to duże ułatwienie. Gdzie i jak złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub stwierdzającego zaległość?

wyższa kwota wolna

W dniu 30 czerwca 2017 r. do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z którym już od stycznia 2018 r. podwyższona zostałaby kwota wolna od podatku. W artykule przedstawiamy najważniejsze postanowienia tego projektu.

kwota wolna

W przeciągu 2016 roku pojawiło się wiele pomysłów dotyczących kwoty wolnej i kwoty zmniejszająca podatek. Teraz mamy decyzje ostateczną i podpisaną ustawę, która tą kwestię reguluje. Zobacz na jakim poziomie będą one w 2017 roku i jak właściwie, trzeba będzie je liczyć.

Pokaż więcej artykułów