Prawo do odliczenia podatku w przypadku transakcji, dla których podatnikiem jest nabywca - usługi budowlane

Do końca 2016 r. podatnik dokonujący zakupu towarów bądź usług z tytułu, których był zobowiązany do rozliczenia VATu miał obowiązek wykazania VATu należnego w deklaracji za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy oraz prawo do jego odliczenia w tej samej deklaracji. Od początku 2017 r. przepis ten został rozbudowany o 3-miesięczny termin, którego przekroczenie powoduje […]

Kiedy nie odliczysz VAT

Zasadniczo czynny podatnik VAT ma prawo do odliczania VAT ze wszystkich faktur kosztowych jakie dotyczą jego opodatkowanej działalności gospodarczej. Ustawa o VAT wskazuje jednak na pewne wyjątki. Sprawdź kiedy nie odliczysz VAT.

Pokaż więcej artykułów