Korekta przychodów w PIT

Od 01 stycznia 2020 obowiązują nowe wzory deklaracji, informacji oraz oświadczeń, które płatnik musi przekazać pracownikom oraz organom podatkowych. Dzisiaj o tym, jakie są obowiązki płatnika w tym zakresie. Deklaracje roczne płatnika Płatnicy zatrudniający pracowników lub osoby m.in. na umowę zlecenie czy umowę o dzieło zobowiązani są do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym […]

Nowe terminy PIT-ów pracowniczych

Informacje PIT-8C, PIT-11, PIT-40A/11A oraz PIT-R za 2018 r. pracodawcy i inni płatnicy muszą przesłać do urzędu skarbowego wyłącznie elektronicznie do 31 stycznia 2019 r. Termin na przesłanie informacji podatnikowi nie ulega zmianie i jest to nadal ostatni dzień lutego. Dokładne wyjaśnienia zamieszczamy we wpisie.

PIT-y pracownicze

Które z formularzy są określane jako PIT-y pracownicze? W jakich terminach i gdzie je składać? Kto zobowiązany jest do ich sporządzenia?

PIT-8AR oraz PIT-4R – kto składa, gdzie i do kiedy?

Przedsiębiorca zatrudniający osoby fizyczne na podstawie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych zobowiązany jest do końca stycznia złożyć odpowiednie formularze z tego tytułu. Zatem jeżeli Twój klient zatrudnia pracownika zachęcam do zapoznaj się z tym artykułem.

Pokaż więcej artykułów