ulga odsetkowa

Ulga odsetkowa pozwala podatnikom na odliczenie od dochodu części odsetkowej zaciągniętych kredytów. Prawo do ulgi mają podatnicy którym w latach 2002-2006 zostały udzielony kredyt (pożyczka) na realizację określonych inwestycji mieszkaniowych. 

Pokaż więcej artykułów