Wymiar czasu pracy w 2017 roku

Od stycznia 2017 roku obowiązuje wyższa kwota wolna oraz zróżnicowana kwota zmniejszająca podatek oraz uległ modyfikacji sposób jej wyliczania. Oznacza to, że konieczne jest też wprowadzanie zmian we wzorach oświadczeń obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Pokaż więcej artykułów