Składka wypadkowa 2017_2018

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zachęca pracodawców do zatrudniania osób niepełnosprawnych poprzez refundowanie kosztów wynagrodzeń oraz ZUS, o czym pisaliśmy w ostatnich wpisach. Z dofinansowania mogą skorzystać także osoby niepełnosprawne podejmujące działalność gospodarczą. W dzisiejszym wpisie istotne informacje na temat dotacji z PFRON na działalność gospodarczą.

Adaptacja stanowiska pracy

W przypadku niektórych niepełnosprawności konieczna jest adaptacja stanowiska pracy. W jakiej wysokości pracodawca może otrzymać środki na ten cel i jakie warunki musi spełnić?

Pokaż więcej artykułów