Interpretacje ogólne

Z dniem 01.07.2016 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa dotyczące uruchomienia Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych (CRPO). Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie upoważnienia organu podatkowego do wykonywania zadań w zakresie prowadzenia CRPO Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieluniu został wyznaczony do wykonywania […]

Pokaż więcej artykułów