Pełnomocnictwa do ZUS

Osoba prowadząca działalność gospodarczą może upoważnić dowolną osobę do reprezentowani jej spraw z ZUS. W tym artykule omówię formularze, takie jak ZUS-PEL, PEL-K, PEL-Z i przedstawię ich zastosowanie.

Rodzaje pełnomocnictw

Biuro rachunkowe w zależności od świadczonych usług na rzecz podatnika, powinno posiadać jego pełnomocnictwo. Jak występują rodzaje pełnomocnictw?

pełnomocnictwo ogólne

W znowelizowanych przepisach ordynacji podatkowej znalazły się regulacje dotyczące pełnomocnictwa ogólnego. Zgodnie z przepisami zarówno pełnomocnictwo ogólne, jak i jego zmiana, odwołanie czy też wypowiedzenie będzie mogło zostać zgłoszone wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu podatkowego, platformy e-PUAP oraz z zastosowaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego.

Nowy wzór pełnomocnictwa ogólnego od 1 lipca 2016 roku

W celu ułatwienia kontaktów podatników, płatników, oraz inkasentów z administracją podatkową, Minister Finansów opracował wzór pełnomocnictwa ogólnego oraz wzór zawiadomienia o zmianie, odwołaniu bądź wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa – w związku z tym z dniem 1 lipca br., wejdą w życie dwa rozporządzenia.

Pokaż więcej artykułów