Klasyfikacja dowodów księgowych

Potwierdzeniem dokonania transakcji gospodarczej są dowody księgowe, które stanowią też podstawę zapisu w księgach rachunkowych. Dowody księgowe można klasyfikować pod względem kilku kryteriów. Jak wygląda klasyfikacja dowodów księgowych?

błędy w sprawozdaniu finansowym

Jednostki prowadzące księgi handlowe, od 1 października 2018 roku mają obowiązek sporządzać i przesyłać tzw. e-sprawozdania finansowe. Jak należy korygować błędy w sprawozdaniu finansowym?

Zasada podwójnego zapisu

Jednostka rozliczająca się na pełnej księgowości prowadzi księgowość z zastosowaniem zasad rachunkowości. Jedną z podstawowych zasad rachunkowości jest zasada podwójnego zapisu. Na czym polega i jak w praktyce wygląda zasada podwójnego zapisu?

Charakterystyka ksiąg rachunkowych

Jednym z podstawowych elementów rozpoczęcia prowadzenia pełnej księgowości jest ustalenia zakładowego planu kont. Jak wygląda budowa i podział kont w pełnej księgowości.

Układ kalkulacyjny

Jednostka prowadząca księgi rachunkowe wykazuje w bilansie majątek trwały i obrotowy oraz źródła jego finansowania. Źródła finansowania majątku nazywamy pasywami. Co zawierają i jak należy szeregować pasywa? Zapraszam do artykułu

Charakterystyka aktywów

Podstawowa charakterystyka aktywów, dzieli majątek jednostki z rzeczowego punktu widzenia na majątek trwały i obrotowy. Co zawierają i jak należy szeregować aktywa? Zapraszam do artykułu

aktywa i pasywa

Prowadząc pełną księgowość na dzień bilansowy należy przygotować zestawienie aktywów i pasywów, nazywane bilansem. Czym są aktywa i pasywa i jaka jest ich definicja?

Charakterystyka ksiąg rachunkowych

Przedsiębiorcy u których limit przychodów w 2019 roku przekroczy ustawowy limit 2 mln euro są zobowiązani do prowadzenia ksiąg rachunkowych. W dzisiejszym artykule zapraszam do zapoznania się  charakterystyką ksiąg rachunkowych.

Pokaż więcej artykułów