Układ kalkulacyjny

Jednostka prowadząca księgi rachunkowe wykazuje w bilansie majątek trwały i obrotowy oraz źródła jego finansowania. Źródła finansowania majątku nazywamy pasywami. Co zawierają i jak należy szeregować pasywa? Zapraszam do artykułu

Pokaż więcej artykułów