matryca stawek VAT

W dniu 20.10.2020 Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe, które jednoznacznie odpowiedziały na pytanie, czym są faktury uproszczone. Znajdziemy w nich także odniesienie do nowego JPK. Czym są faktury uproszczone Ministerstwo Finansów potwierdziło, iż paragony fiskalne do 450 zł brutto z numerem NIP nabywcy stanowią faktury uproszczone. Sprzedawca nie wystawi z tytułu tej samej sprzedaży drugiej […]

matryca stawek VAT

Z dniem 01 stycznia 2020 wchodzą w życie nowe zasady dotyczące wystawiania faktur dokumentujących transakcje uprzednio ewidencjonowane na kasie fiskalnej. Jakie konsekwencje dla podatnika będzie miał brak NIP na paragonie? Kiedy NIP na paragonie? Od przyszłego roku sprzedawca, który dokonał sprzedaży na kasie fiskalnej na rzecz podatnika lub podatnika od wartości dodanej będzie mógł wystawić […]

Odliczenie VAT z paragonu

Podstawowym prawem podatnika VAT jest prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony. Aby podatnik mógł skorzystać z tego prawa powinien w pierwszej kolejności posiadać fakturę dokumentującą zakup. Czy podatnikowi przysługuje odliczenie VAT z paragonu ?

faktura do paragonu w jpk

Jednym z pytań pojawiającym się przed wejściem w życie obowiązku przesyłania JPK_VAT przez mikroprzedsiębiorców jest to, czy każda faktura do paragonu powinna zostać ujęta w JPK_VAT.

Pokaż więcej artykułów