Zaliczka gotówkowa

Rozpoczynając prowadzenie działalności gospodarczej, osoby fizyczne bardzo często dokonują zakupów przed uzyskaniem wpisu do CEIDG. Bardzo często na poczet przyszłych dostaw wpłacają zaliczki jako osoby fizyczne. Czy zaliczka gotówkowa przekraczająca 15.000 zł, na środek trwały pozwala na amortyzację środka trwałego od pełnej wartości?

vat od zaliczek

Otrzymanie zaliczki na poczet dostawy towaru lub świadczenie usług spowoduje powstanie obowiązku podatkowego względem VAT. Problem pojawia się w rozliczeniu VAT marża a otrzymana zaliczka na poczet dostawy towarów lub świadczenia usług. Jak prawidłowo rozliczyć taką transakcje? 

Pokaż więcej artykułów