Czy przy działalności bez rejestracji może być osoba współpracująca? Czy osoba współpracująca może prowadzić działalność bez rejestracji? Czy możliwe jest połączenie pojęć – działalność bez rejestracji i osoba współpracująca? W tym opracowaniu przedstawiam relacja – działalność bez rejestracji i osoba współpracująca. 

Osoba współpracująca

W ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych mamy podana definicję osoby współpracującej. Ustawodawca określił zamknięty katalog osób, które nią mogą być. Ponadto taka osoba, musi spełniać jeszcze dodatkowe warunki.

Pokaż więcej artykułów