Czy księgowość to to samo co rachunkowość?

Nowa Ordynacja podatkowa według zapewnień Ministerstwa Finansów ma dać podatnikom poczucie bezpieczeństwa i pewności. Czy rzeczywiście projekt nowej ordynacji taki jest? Co proponuje nam Ministerstwo Finansów? – zapraszam do niniejszego wpisu. 

PIT - zeznania za 2016 rok

Obowiązkiem osób prowadzących działalność gospodarczą jest obliczanie oraz płacenie należnych podatków a także składanie wymaganych przepisami deklaracji podatkowych. Zdarza się, że podatnik przez zwykłe roztargnienie lub z innych przyczyn nie złoży zeznania w terminie. W poniższym artykule postaram się przedstawić jakie są skutki niezłożenia deklaracji w terminie.

jak prawidłowo obliczyć termin odpowiedzi na wezwanie z urzędu

Przedsiębiorca otrzymał pismo z urzędu skarbowego. Przesyłka datowana jest na dzień 10 sierpnia, jednakże listonosz nie zastał przedsiębiorcy w mieszkaniu, przesyłka została awizowana dnia 12 sierpnia i odebrana z urzędu pocztowego dnia 22 sierpnia. Z pisma wynika, że naczelnik urzędu skarbowego wzywa do przedstawienia rejestru sprzedaży VAT w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. […]

pełnomocnictwo ogólne

W znowelizowanych przepisach ordynacji podatkowej znalazły się regulacje dotyczące pełnomocnictwa ogólnego. Zgodnie z przepisami zarówno pełnomocnictwo ogólne, jak i jego zmiana, odwołanie czy też wypowiedzenie będzie mogło zostać zgłoszone wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu podatkowego, platformy e-PUAP oraz z zastosowaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego.

Odwołanie od decyzji podatkowej

Z dniem 15 lipca 2016 r. wchodzi w życie tzw. „klauzula o unikaniu opodatkowania”. Zgodnie z nią czynność, która została dokonana przez podatnika przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej – sprzecznej z przedmiotem oraz celem ustawy podatkowej – nie skutkuje osiągnięciem takiego celu, jeżeli sposób działania podatnika był sztuczny.

Pokaż więcej artykułów