Nowe wzory deklaracji VAT-7/7K

Termin rozliczenia podatku VAT jest ściśle związana z powstaniem obowiązku podatkowego. Oznacza to, że przedsiębiorca musi rozliczyć podatek w terminie określonym w ustawie o podatku od towarów i usług. Jakie skutki wywołuje błędnie określny obowiązek podatkowy?

Obniżenie podstawy opodatkowania VAT

Podstawą opodatkowania co do zasady jest wszystko co stanowi zapłatę, którą otrzymał dostawca towarów, usługodawca lub ma otrzymać z tytułu danej transakcji. W niektórych transakcjach podatnika może dotyczyć obniżenie podstawy opodatkowania VAT. Kiedy przedsiębiorce dotyczy obniżenie podstawy opodatkowania?

Pokaż więcej artykułów