Przedsiębiorcy często nie zdają sobie sprawy z obowiązków wynikających np. za „użytkowanie środowiska”. Kogo tyczy się obowiązek złożenia zeznania za korzystanie ze środowiska za rok 2017 oraz jakie obowiązki zostały nałożone na przedsiębiorców w tym zakresie, czy zeznanie za korzystanie ze środowiska jest obowiązkowe?

sprawozdanie ze środowiska przy używaniu samochodu

Wypełniając sprawozdanie za korzystanie ze środowiska podmiot korzystający ze środowiska natknie się na 4 sekcje, a mianowicie: Wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, Pobór wód, Wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, Składowanie odpadów. Tematem tego artykułu jest najpopularniejsza wśród małych działalności gospodarczych, pierwsza sekcja – Wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.

Pokaż więcej artykułów