Odwołanie od decyzji podatkowej

Z dniem 15 lipca 2016 r. wchodzi w życie tzw. „klauzula o unikaniu opodatkowania”. Zgodnie z nią czynność, która została dokonana przez podatnika przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej – sprzecznej z przedmiotem oraz celem ustawy podatkowej – nie skutkuje osiągnięciem takiego celu, jeżeli sposób działania podatnika był sztuczny.

Pokaż więcej artykułów