13 rodzajów urlopów

Urlop jest przywilej pracowniczym zagwarantowanym w kodeksie pracy. Jakie mamy rodzaje urlopów? W jakich sytuacjach można z nich skorzystać? W tym wpisie przedstawiam 13 rodzajów urlopów.

dwa dni opieki na dziecko

Komu przysługuje dwa dni opieki na dziecko? W jaki sposób uzyskać te dni wolne? Czy opieka nad dzieckiem jest dodatkowym wolnym, czy należy się z puli urlopu wypoczynkowego?

Zasiłek opiekuńczy

Kto może uzyskać zasiłek opiekuńczy? Jaka jest podstawa do jego wyliczenia i jego wysokość? Jakie dokumenty należy złożyć, aby otrzymać to świadczenie? Kto nie ma do niego prawa?

Pokaż więcej artykułów