Firmy zajmujące się świadczeniem usług budowlanych często korzystają z usług podwykonawców stosujących kasową metodę rozliczania VAT. W jaki sposób rozliczać zakup usług budowlanych od małego podatnika? W którym momencie wykazywać obowiązek podatkowy w VAT? Po odpowiedź zapraszam do wpisu.

Split payment, czyli mechanizm podzielonej płatności na razie będzie dobrowolny. Jednak Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie split payment obowiązkowego w branżach, w których stosowany jest mechanizm odwrotnego obciążenia.

Prawo do odliczenia podatku w przypadku transakcji, dla których podatnikiem jest nabywca - usługi budowlane

Do końca 2016 r. podatnik dokonujący zakupu towarów bądź usług z tytułu, których był zobowiązany do rozliczenia VATu miał obowiązek wykazania VATu należnego w deklaracji za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy oraz prawo do jego odliczenia w tej samej deklaracji. Od początku 2017 r. przepis ten został rozbudowany o 3-miesięczny termin, którego przekroczenie powoduje […]

Zasada neutralności

29 września 2017 r.  WSA w Krakowie wydał pierwszy wyrok (sygn. akt: I SA/Kr 709/17) w sprawie nowych zasad, dotyczących odliczania VAT przy odwrotnym obciążeniu. Zgodnie z orzeczeniem naliczanie odsetek od VAT należnego, wykazanego po upływie 3 miesięcy od dokonanie WNT lub importu usług jest niezgodne z Dyrektywą 2016/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 roku […]

dostawa towaru z montażem

Usługi budowlane zostały objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia, który przerzuca obowiązek zapłaty podatku należnego na nabywcę usługi. Nowe regulacje budzą wiele wątpliwości, jak powinna zostać rozliczana dostawa towaru wraz z montażem.

Pokaż więcej artykułów